PSO sp. z o.o.

Tłumaczenia techniczne

Skład i druk

Skład po tłumaczeniu

Tekst po tłumaczeniu zwykle różni się długością od oryginału (np. w języku polskim jest nieco dłuższy niż w języku niemieckim). Dlatego wymaga dostosowania do oryginalnego layoutu i przygotowania w ten sposób gotowej do druku wersji dokumentu wraz z przetłumaczonymi i dostosowanymi grafikami.
Przetłumaczony dokument otrzymasz zawsze w takim samym formacie, jak oryginał, chyba że zamówisz skład dokumentu w innym formacie.

Obsługiwane formaty

Obsługujemy formaty popularnych programów DTP, takich jak FrameMaker, QuarXPress, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, oraz programów MS Office.

Druk

Zapewniamy również usługę druku. Druk zlecamy specjalistycznej drukarni. Aby otrzymać wycenę druku, podaj nam liczbę egzemplarzy i ewentualne wymagania specjalne jak np. rodzaj papieru. W ciągu 48 godzin przedstawimy Ci wycenę druku.